Waga i wzrost

TeroVesalainen / Pixabay

Odpowiednia waga do wzrostu

Waga i wzrost są to podstawowe parametry, dzięki którym możemy określić, czy rozwijamy się prawidłowo. Możemy dowiedzieć się czy mamy niedowagę, nadwagę czy odpowiednią wagę, a także czy istnieje ryzyko wystąpienia u nas chorób związanych z otyłością. A zatem w jaki sposób możemy sprawdzić czy mamy odpowiednią wagę do wzrostu?

BMI

BMI czyli wskaźnik masy ciała(ang. Body Mass Index) jest najpopularniejszą metodą sprawdzania czy nasza waga jest odpowiednia do wzrostu> na podstawie obliczeń wskaźnika BMI, możemy stwierdzić czy nasza waga jest prawidłowa.
Masę ciała(kg) dzielimy przez wzrost(cm) podniesiony do kwadratu. jeżeli uzyskamy wynik od 18, 5 do 24, 99 to nie mamy się czym martwić. Waga jest w normie.

Wzór Lorentza

Jedną z metod obliczenia odpowiedniej wagi i wzrostu jest wzór Lorentza. Wygląda on następująco:
dla kobiet: należna masa ciała [kg] = wzrost [cm] – 100 – 0, 5 x (wzrost [cm] – 150)
dla mężczyzn: należna masa ciała [kg] = wzrost [cm] – 100 – 0, 25 x (wzrost [cm] – 150)
Wzór ten możemy stosować u osób powyżej 150 cm.
Przykładowo waga kobiety, która mierzy 168 cm powinna wynosić 59 kg.