Lotto zjawiskiem współczesnego marketingu?

OpenClipart-Vectors / Pixabay

Lotto, a współczesne czasy

Marketing jest tak naprawdę tym wszystkim, o co chodzi w biznesie. Może zadecydować o jego sukcesie lub niepowodzeniu. Marketing należy do współczesnych dziedzin wiedzy, ale nie jest pojęciem nowym. Termin ten stosowany jest od czasów zakończenia drugiej wojny światowej, choć jego elementy składowe były znane i stosowane już w starożytności. Miały one jednak charakter pojedynczych działań, praktycznie niepowiązanych ze sobą. Wynikało to przede wszystkim z braku potrzeby ich łączenia. Potrzeba taka pojawiła się dopiero na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku. Wtedy to na przełomie 1948 roku w Stanach Zjednoczonych sformułowano po raz pierwszy definicję marketingu.

 

Po drugiej wojnie światowej poszczególna gospodarka amerykańska była pod określonymi względami uprzywilejowana W związku z czym na gwałtowny przyrost ludności oraz odbudowę powojennego świata, jak i również popyt osiągnął olbrzymią skalę, czy zakłady nastawione były na funkcjonującą produkcję, a ich celem stał się nadążenie za popytem. Następował bowiem wzrost gospodarczy, a co za tym szło zwiększała się liczba producentów, a co za tym szło zapełniały się magazyny, a więc rosła konkurencja. Na uwagę w tym aspekcie zasługuje kaskada wyniki.