6 głównych typów przemysłu maszynowego

ZeeChow / Pixabay

Inżynieria to szeroka dziedzina, która obejmuje wiele tematów. Dzieli się ją na sześć głównych kategorii. Kategorie te są następujące:

Inżynieria lądowa:

Jest to jedna z najstarszych dziedzin inżynierii, która jest wykorzystywana do budowy budynków, dróg, mostów, zapór, tuneli i kolei.

Elektrotechnika i elektronika:

Jest to jedna z najważniejszych i najciekawszych dziedzin inżynierii, która służy do projektowania elementów elektrycznych, opracowywania nowych technologii i projektowania elektroniki.

Inżynieria mechaniczna:

Jest wykorzystywana do projektowania różnych maszyn, narzędzi, części, pojazdów i sprzętu.

Informatyka:

To ważna dziedzina inżynierii, która jest wykorzystywana do tworzenia programów działających na komputerach.

Inżynieria środowiska:

Jest to jedna z najnowszych dziedzin inżynierii, wykorzystywana do projektowania i planowania zrównoważonego rozwoju.

Inżynieria biologiczna:

Jest to wschodząca dziedzina, która służy do tworzenia żywych systemów poprzez projektowanie i konstruowanie materiałów biologicznych.

Wnioski:

Oto sześć najpopularniejszych dziedzin inżynierii. Jeśli chcesz zrobić karierę w którejś z wymienionych powyżej sześciu dziedzin, musisz uzyskać tytuł licencjata inżyniera.