Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

toodlingstudio / Pixabay

Wybór swojej wymarzonej ścieżki zawodowej może być nie lada wyzwaniem, zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy nie wiedzą do końca, czym chcieliby zajmować się w życiu, a także nie znają dobrze siebie i swoich preferencji. Jedną ze ścieżek, które można obrać, jest zawód tłumacza przysięgłego. Tłumaczenia przysięgłe to praca z ważnymi dokumentami, to praca, która wiąże się z koniecznością bycia odpowiedzialnym i sumiennym, jak również bardzo dobrze znać się na swojej pracy. Aby móc wybrać taką ścieżkę, trzeba jednak najpierw spełnić warunki, które są wymagane do tego, aby móc być tłumaczem przysięgłym oraz móc wykonywać tłumaczenia przysięgłe.

Aby zostać tłumaczem przysięgłym, należy spełnić kilka ściśle określonych kryteriów, takich jak między innymi posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa UE, bardzo dobra znajomość języków, która potwierdzona jest na przykład tytułem magistra filologii, niekaralność czy też pełna zdolność do czynności prawnych. Konieczne jest również zdanie egzaminu na tłumacza przysięgłego. Przystąpienie do tego egzaminu jest możliwe zanim spełnione zostaną inne wymagania, natomiast sam wpis do rejestru tłumaczy odbędzie się dopiero po tym, jak zostaną spełnione wszystkie powyższe warunki. Taki egzamin składa się zarówno z części ustnej, jak i pisemnej.