Wagi specjalne – wagi liczące sztuki

Skitterphoto / Pixabay

Wagi liczące sztuki zaliczane są do kategorii zawierające wagi specjalne. Taka waga licząca przeznaczona jest do sprawdzania ilości poszczególnych detali. Takie wagi przeznaczone są do liczenia detali o jednakowej masie w magazynach, w kontroli produkcji, w sortowniach itp. Jeśli waga poszczególnych elementów dość się między sobą różni, waga najprawdopodobniej po prostu ich nie policzy.

 

Takie urządzania szczególnie przydatne są w dużych magazynach. Pozwalają na kontrolę ilości wszystkich, bardzo małych detali znajdujących się na stanie magazynu. Możliwość liczenia detali opiera się na pomiarze wagi próbki lub wprowadzenia jej za pomocą klawiatury. W czasie procesu liczenia wykorzystywany jest tak zwany algorytm “uczenia się”, który posiada wszystkie funkcje umożliwiające dość dużą korekcję niedokładności powstałych przeliczeń. Waga posiada aż trzy wyświetlacze wyników. Dzięki bardzo nowoczesnym i zaawansowanym technicznie metodom liczenia detali, takie wagi mogą być bez przeszkód traktowane jako wysoko wyspecjalizowane narzędzia do rpac pomiarowych. – tych mniej jak i tych bardziej standardowych.