Wagi wielogłowicowe – wzorcowanie wagi

3dman_eu / Pixabay

Naważarki czy jak kto woli wagi wielogłowicowe idealnie konstrukcją zostały dopasowane do różnorodności produktów którym służą. Taki sprzęt podzielić można na wielogłowicowe wagi liniowe oraz wielogłowicowe wagi karuzelowe. Cechą charakterystyczną takich urządzeń jest dość dużą precyzja, wydajność oraz niezawodność.

 

Wykorzystanie takiej wagi w zakładzie produkcyjnym przyczynia się do maksymalnego zoptymalizowania jego wydajności, a tym samym obniżenia kosztów wynikających z podejmowaniem czynności mających na celu poprawę dokładności wagi odważanego produktu. Każda waga potrzebuje czasowego wzorcowania. Wzorcowanie wagi polega na sprawdzeniu wagi za pomocą wiarygodnego wzorca masy. Taki zabieg pozwala odpowiedzieć na bardzo istotne pytanie – jak dokładna jest wykorzystywana w danym miejscu waga. W wyniku wzorcowania powstają dwie wielkości – wyznaczanie błędu oraz niepewność wagi. Błąd to różnicą pomiędzy wartością masy wzorca i wskazaniem wagi, natomiast jeśli chodzi o niepewność to wartość ta służy do określania granic rozrzutu błędu, jaki został wyznaczony przy przeprowadzonym wcześniej pomiarze.